closeלהורדהיותר מהר ונוח לגלוש באפליקציה שלנו
חבילת קפה BlackFriday

החבילה כוללת:
• 1000 נקודות למימוש מיידי ממגוון הקפסולות והאביזרים
• רק ₪1.58 לנקודה
• 4 משלוחים מהירים עד הבית
• עד 18 תשלומים

שיטת הנקודות:
הנקודות מייצגות יתרת קפסולות אשר באמצעותן ניתן להזמין גם אביזרים ומכונות.
קפסולה ממגון תערובות הבית*= 1 נקודה.

msg