closeלהורדהיותר מהר ונוח לגלוש באפליקציה שלנו

מיחזור קפסולות

אספרסו קלאב תומכת בסביבה ירוקה

במושגים של ניהול הפסולת למיחזור, ההשפעה הגדולה ביותר על איכות הסביבה כתוצאה משימוש במכונה הינה של מארז הקפה (הקפסולה והמסנן) ולא של גרגירי הקפה עצמם, שהם חומר מתכלה.

על מנת למזער את השפעת המארז על איכות הסביבה, יש להפריד בין הגרגירים למארז ­ – זו הדרך להבטיח את האפשרות למחזר את המארז.
יש להסיר את גרגירי הקפה שנשארו.
יש להסיר את המסנן מהמארז.
יש לזרוק את הקפסולה עם הפילטר לפח הכתום המיועד למיחזור אריזות.
ניתן להשתמש בגרגירי הקפה כחומר דישון בגינה, ערוגות פרחים ובמכלי גידול. כמו כן, ניתן לזרוק את גרגירי הקפה בפח המיועד לפסולת אורגנית (יש ליצור קשר עם הרשות המקומית לבירור מיקום פחים לפסולת אורגנית).
title_image_url
promo
msg